Скорочення промислового виробництва та продуктів сільського господарства – на Полтавщині підбили підсумки двох перших місяців 2020 року

Головне управління статистики у Полтавській області підбили підсумки двох перших місяців 2020 року

Населення

Чисельність наявного населення в області на 1 лютого 2020 року становила 1 млн 385 тис. 967 осіб. Упродовж січня чисельність населення зменшилася на 1011 осіб.

Кількість народжених у січні становила 816 осіб, померлих — 2056 осіб.

Доходи населення

У січні розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 10 017 грн (у січні 2019 р. — 8815 грн).

Упродовж січня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 7,2%, або на 3 млн 712 тис. грн, і на 1 лютого становила 55,1 млн грн.

Промисловість

Приріст продукції одержано у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (3,4%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (2,8%).

Водночас не досягнуто рівня січня-лютого 2019 р. у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (індекс промислової продукції становив 99,5%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (96,8%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (94,8%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (90,8%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (84,3%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (82,6%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (63,7%).

Сільське господарство

У січні-лютому 2020 р. реалізовано на забій 15,6 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 4,9% менше порівняно з січнем-лютим 2019 р., вироблено 104,0 тис.т молока (на 1,6% менше) та 128,9 млн шт яєць (на 4,7% менше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 43,6%, 37,5% та 29,6%.

За розрахунками, на 1 березня 2020 р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 215,3 тис. голів (на 9,2% менше, ніж на 1 березня 2019 р.), у тому числі корів — 113,9 тис. (на 6,2% менше); свиней — 274,3 тис. (на 12,4% менше), овець та кіз — 48,9 тис. (на 2,8% менше), птиці свійської — 4887,4 тис. голів (на 7,2% менше).

У господарствах населення утримувалось 42,7% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів — 51,5%; свиней — 28,7%, овець та кіз — 84,7%, птиці свійської — 54,9%.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні експорт товарів становив 187,2 млн дол. США, імпорт — 95,2 млн дол. Порівняно із січнем 2019 року експорт збільшився на 9,2% (на 15,8 млн дол.), імпорт — на 3,5% (на 3,2 млн дол.). Позитивне сальдо становило 92 млн дол. (у січні 2019 р. також позитивне — 79,4 млн дол.).

Джерело:

https://poltava.to/